Guide – Hvad vejer affald?

Guide - Hvad vejer affald

GUIDE – Hvad vejer affald?
I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen.

Bestiller du via vognmand, altså grabning fra lastvogn eller bestiller du via container, så betaler du pr antal ton. Du betaler altid kun for det antal ton der fjernes og behøver således ikke være urolig for at ramme lidt ved siden af. Men derfor kan det jo sagtens være fornuftigt og nødvendigt på forhånd at kende sådan nogenlunde hvad dit affald egentlig vejer.


Fraktion: Blandet bygningsaffald. Ingen elektronik og farligt affald!

Vægt af blandet affald. Da denne fraktion kan består af mange forskellige emner kan der ikke gives nogle værktøjer eller udregninger til at finde vægt af netop dit affald. Men du er altid velkommen til at kontakte os og vi vil gøre vores bedste for at guide og vejlede dig til den bedste løsning.

Storskrald hentes
Fraktion: Storskrald. Vi medtager almindeligt forekommende storskrald fra private husstande og erhverv, som fx: Møbler, Jern & Metal, Cykler, Hårde hvidevarer, Pap, Tæpper, Træ m.v. Affaldet bliver efterfølgende sorteret til genanvendelse, og vi medtager derfor ikke; bygge- og anlægsaffald, haveaffald, malings- og medicinrester, småt elektronikaffald, mv.

Vægt af storskrald. Da denne fraktion kan består af mange forskellige emner kan der ikke gives nogle værktøjer eller udregninger til at finde vægt af netop dit affald. Men du er altid velkommen til at kontakte os og vi vil gøre vores bedste for at guide og vejlede dig til den bedste løsning.


Fraktion: Brændbart. Alle typer brændbart affald, herunder bygningsaffald, til neddeling og forbrænding. 
Fx møbler, brædder, tæpper, samt mindre  mængder pap, plast eller træ uegnet til genanvendelse. Ikke: Trykimprægneret træ • PVC • Farligt affald •  Have- og grenaffald • Dæk • Jern & metal •  Gipsplader • Mineraluld • Organisk affald • Store mængder pap, plast eller træ egnet til genanvendelse • Andre former for affald uegnet til forbrænding.

Vægt. Da denne fraktion kan består af mange forskellige emner kan der ikke gives nogle værktøjer eller udregninger til at finde vægt af netop dit affald. Men du er altid velkommen til at kontakte os og vi vil gøre vores bedste for at guide og vejlede dig til den bedste løsning.

Træaffald
Fraktion: Træ. Rent, malet og lakeret, men ikke imprægneret. Brædder, spånplader, træmøbler uden polstring, bjælker, laminatplader, lægter, krydsfiner, køkkenskabe, fodlister, gerigter, planker, gulvbrædder, loftsbrædder, vægbeklædning, malet og lakeret træ. Vær opmærksom på: Træ med maling, der kan indeholde fx PCB eller bly, skal behandles som farligt affald. 
Fraktion: Træ imprægneret. Jernbanesveller (tjære­imprægnerede), telefonpæle, bolværk, flethegn, mv.

Vægt af træ. Træ har en rumvægt (densitet), der fortæller hvor tungt træet er i forhold til hvor meget det fylder. Altså hvor tæt træet er pakket. Dette udtrykkes som kilo (kg) i forhold til kubikmeter (m3). Kløvet brænde der er stablet godt sammen består af cirka 60% træ og 40% luft. Man siger at fastmassetallet er 0,60. Er træet i form af en bunke er fastmassetallet lavere fordi der er mere luft mellem træet. 

En bunke træ du har stablet sammen i haven vil veje forskelligt alt efter træets art, hvor meget fugtighed, der er i træet og afhængig af hvor meget luft, der er imellem træet. Vægt for almindelige træarter: Ask 650 kg/m3 | Bøg 680 kg/m3 | Eg 650 kg/m3 | Elm 640 kg/m3 | Kirsebær 570 kg/m3 | Pil 620 kg/m3 | Lærk 550 kg/m3 | Rødgran kg/m3 430 kg/m3 | Thuja 340 kg/m3

Fraktion: Beton. Skal du have fjernet dine gamle beton fliser, betonvægge eller har du andet beton affald, skal du bestille denne fraktion. Her kan du fylde alt dit beton affald i : Rene betonbrokker fra opbrydning af beton flise veje og beton anlæg, eller nedrivning af vægge/bygninger, u-armeret eller armeret beton med armeringsjern.

Vægt. Der er forskel på betons massefylde afhængigt af hvad det skal bruges til og dermed hvilke materialer der er brugt til at blande betonen med. Generelt kan regnes med at beton vejer 2,4 ton/m3. Har du en betonflise finder du dens vægt ved først at finde dens rumfang (højde x bredde x længde i meter). Derefter multiplicere du dette tal med 2,4.


Fraktion: Tegl, mursten og brokker. Beton, teglsten, cement, mørtel, murbrokker, betonbrokker, naturskifer, leca­ sten, størknet mørtel/cement, natursten, granitfliser, kloakrør af beton, fibercement

Vægt. En mursten vejer 1,6 – 2,5 kg. Lettest er hulsten eller savsmuldssten. Tungest er massivsten. Nettodensiteten for teglsten fremstillet på danske teglværker ligger mellem 1200 og 1800 kg/m3. For hårdtbrændte sten og klinker kan nettodensiteten være over 2000 kg/m3.


Fraktion: Jord og brokker. Samme som ovenstående. Dog her tilladt mindre del jord eller sand i blandet.

Vægt. Se ovenstående for vægten af brokkerne og se Jord nedenfor for vægten af jorden.

keramik, porcelæn
Fraktion: Keramik og porcelæn. Toiletter og håndvaske, badeværelsesfliser, glaserede tegl og fliser, køkkenfliser, gulv­ klinker, glaserede kloakrør.

Vægt. Et tag med teglstenvejer ca. 25 kg/m2. Et tag med betontagsten vejer i omegnen af 38,5 kg. pr. kvadratmeter. Et toilet vejer 30-35 kg.

haveaffald
Fraktion: Haveaffald. Grene, blade, buske og andet løvfald, samt stammer maks 15 cm Ø. Ikke jord.

Vægt. Du kan nemt skønne antal tons ved at benytte trailerlæs som mål. Trailer: Max 500 kg. ladmål:  l 210 x b 130 x h 60 cm. Dette mål er nemt at benytte for de fleste. Kig på dit haveaffald og forestil dig hvor meget der kan være på en normal trailer. Et trailerlæs = 0,5 ton haveaffald. Du kan også helt præcist udregne vægten. Kompostaffald vejer omkring 300 kg pr m3. Se nedenstående formler for hvordan du udregner massefylde af forskellige forme som fx en træstamme mv. Dette rumfang skal du efterfølgende multiplicere med vægten pr m3 for den pågældende affaldstype. 


Fraktion: Ren jord. Analysetillæg pr. adresse. Forurenet jord tillægges oprensningsafgift.

Vægt. Muldjord er den mindst tunge jordtype, med vægt på ca. 1,4-1,5 ton pr. m3. Det skyldes at der er iblandet organisk materiale, altså planterester, som ikke er særlig tungt. I de dybere jordlag uden planterester er jorden mere lerholdig og 1 m3 ren ler har vægt på ca. 2,7 ton. Hvis du regner med at almindelig havejord vejer 1,4 – 1,9 ton pr. m3 og bruger gennemsnit på 1,65 ton pr. m3, går du ikke helt galt i byen. 

Sådan omregner du massefylde til vægt: Multiplicere din massefylde (m3) med 1,65 – 1 m3 jord vejer ca. 1,650 kg. Massefylde 16,5 kN pr m3. Sådan omregner du vægt til massefylde: Multiplicere din vægt (ton) med 0,6 – 1 ton jord svarer til ca. 0,6 m3


Fraktion: Jern og metal. Kabler, stålregler. Radiatorer, rør, tagrender, nedløbsrør, metal­ spåner og ­bånd, metalvaske og ­badekar, kedler.

 • Bly – 11,3 g/cm3 – 1 kubikmeter vejer 11,3 ton.
 • Kobber – 8,9 g/cm3 – 1 kubikmeter vejer 8,9 ton.
 • Stål: 7,9 g/ cm3 – 1 kubikmeter vejer 7,9 ton.
 • Jern – 7,8  g/cm3 – 1 kubikmeter vejer 7,8 ton.
 • Tin – 7,3  g/cm3 – 1 kubikmeter vejer 7,3 ton.
 • Zink – 7,1 g/cm3 – 1 kubikmeter vejer 7,1 ton.
 • Aluminium – 2,7 g/cm3 – 1 kubikmeter vejer 2,7 ton.

Du finder vægten af forskellige forme, plader etc ved først at finde rumfanget og dernæst multiplicere med metallets vægtfylde. Eksempel: En plade 1000 x 1000 x 1 mm i rustfri og jern vejer cirka 8 kg. og i aluminium cirka 2,7 kg.

Gips affald
Fraktion: Rent og tørt gips. Væggips, loftsgips, afklip fra nye plader, nedrivningsgips, fibergips. Ikke; isolering, stålskinner og dampspærre, men gerne søm, skruer, tapet og maling.

Vægt. Gips vejer ca. 970kg/m³. Eksempel: En gibsplade i dimension  1,2×2,4×0,013m = 0,037m³ á 970kg/m³ = 36,3kg

Guide - Hvad vejer affald

Vægtfylde

 • 1 m³ vand vejer ca. 1000 kg.
 • 1 m³ beton vejer ca. 2400 kg.
 • 1 m³ nåletræ vejer ca. 510 kg.
 • 1 m³ løvtræ vejer ca. 710 kg.
 • 1 m³ plast vejer ca. 900 kg.
 • 1 m³ sand vejer ca. 1600 kg.
 • 1 m³ grus eller perlegrus
 • 1 m³ granit vejer ca. 2750 kg.
 • 1 m³ granitskærver vejer ca. 1600 kg.
 • 1 m³ harpet muldjord vejer ca. 1500 kg. Harpet muld er helt almindelig jord, som er blevet kørt igennem et harpeanlæg og siet for rødder, grene og sten i en hvis størrelse.
 • 1 m³ højbedsmuld vejer ca. 1000 kg. Højbedsmuld er ofte en blanding af harpet muld, kompost, sand og naturgødning.
 • 1 m³ flis vejer ca. 380 kg.
 • Mørtel, 0-11 mm – Vægt pr. m³ ca.1700 kg
 • Grusbeton – Vægt pr. m³ ca.2400 kg
 • Bakkesand – – Vægt pr. m³ ca. 1400 kg
 • Strandsand – Vægt pr. m³ ca. 1350 kg
 • Flisesand – Vægt pr. m³ ca. 1500 kg
 • Stabilgrus – Vægt pr. m³ ca.1700 kg.

Guide - Hvad vejer affald

Fra rumfang til vægt

Rumfang for en kasse udregnes ud fra formen: højde x længde x bredde. Rumfang for en cylinder udregnes ud fra formen: π (3,14) x diameter2  x højde. For at beregne massefylden benyttes en formel:

 • Rumfang/volumen betegnes som V
 • Masse betegnes som m
 • Massefylde betegnes som

Hvor m = masse (kg) og V = volume (m3)

Rumfang for en kasse udregnes ud fra formen: højde x længde x bredde.

Få hjælp og vejledning

I tvivl om noget så kig i vores omfattende FAQ sektion.