FAQ – Belægning

bro-grusgrav-05
På hvilket underlag skal belægningen etableres?

Du kan ikke bare lægge småsten og skærver ud på den bare jord. Ligesom når der lægges fliser, skal der være et stabilt underlag af grus. Og kravet til underlaget skærpes jo mere og jo tungere trafik, belægningen skal kunne bære. Til en indkørsel, der skal være meget stabil, skal stabilgruset under skærverne lægges med en hældning for at lede vandet væk.

Er det nybyggeri eller fliser i forvejen er der formentlig anlagt bund, som kan bruges. Er der ingen bund, skal området udgraves og en bund opbygges.

Opbygning af bund foregår ved afgravning af op til 30 cm. jord som lægges i depot (300 l. pr. m2). Afsætning af højder til belægning samt retning. Påkørsel af bærelag og afretningsgrus, samt udlægning og komprimering. Ønskes jord bortskaffet skal dette tilvælges separat.

Det første vi gør når der skal anlægges en ny terrasse eller indkørsel er, at vi måler op og graver ud. Efter udgravningen skal der være plads til ca. 20 cm bærelag (bundsikringsgrus), 2-3 cm grus til afretning, samt belægningen. Det betyder at der skal graves ca. 30 cm muldjord af for at opbygge af en stabil terrasse eller indkørsel. Når bunden er klar, stampes hele området med en tung pladevibrator , først herefter begyndes lægning af fliser.

Hvorfor skelnes mellem indkørsel og gangsti?

Grunden til at man skelner mellem belægning på terrasse, gangsti og belægning i Indkørsel, på parkeringsplads er at fliserne skal være tykkere når de skal kunne tåle vægten fra en bil. Der skelnes også mellem belægning indkørsel og gangsti når belægningen er i form af granitskærver, ærtesten, perlesten og lign. Dette skyldes at underlaget ved indkørsel skal have tilført stabilgrus. og ekstra komprimeres, stampes.

Ved lægning af fliser i indkørsel, på p-pladser og veje bruger vi altid de tykkeste fliser. En flise skal kunne klare en større belastning, når den skal lægges i en indkørsel, modsat de fliser der lægges på terrasse og gangareal. Som regel er tykkelsen på en belægningssten eller flise i en indkørsel mellem 6 og 8 cm, hvorimod en sten eller flise til terrasse eller gangareal kun behøver at være 5-6 cm. Tykkelsen afhænger af den valgte sten/flises størrelse.

bro-grusgrav-02
Belægningstyper

Perlesten

Normalt 4 – 8 mm, er velegnede til stier og som pynt i bede. På grund af de mange små sten er perlesten ikke så velegnede til indkørsler, da de kan sætte sig fast i bilernes dæk.

Ærtesten

Normalt 8-16 mm er velegnede til indkørsler, stier, havegange, terrasser, gårdspladser, mv.

Nøddesten

Normalt 16 – 32 mm. Nøddesten kan bruges ligesom ærtesten, men giver pga. størrelsen et mere rustikt udtryk.

Singels
Normalt 32 – 64 mm, og de er uegnede til trafik – også gående. Benyttes til dræn og ses ofte langs husmure. Giver et meget rustikt udtryk som pynt i bede.

Granitskærver

Knust granit fra den danske natur, bjerge og fjelde. Fås bl.a. sorte, hvide og røde. Granitskærver kan bruges til indkørsler, blomsterbede eller som pyntesten. Er populære i japansk inspirerede haver. Granit-skærverne kan være støvede ved levering. Støvet stammer fra knusningen, og vil forsvinde efter nogle måneder under almindelige vejrforhold.

Herregårdssten
Også benævnt Holmegårdssten, Bondesten, Slotsbrosten, Karmona – er en klassiker indenfor belægning, som har været i brug gennem mange år. Størrelse 14 x 21 cm. Du kan også bruge herregårdssten når du laver cirkler og halvcirkler. De hedder radiesten og fås i 7 og 14 cm tykkelse.

Betonfliser
Også benævnt modulfliser, havefliser – fås i utallige størrelser, farver og ikke mindst kvalitet! De gode betonfliser er lavet med coating så de mindsker kalkudfældninger og er smudsafvisende. Umiddelbart ses ikke den store forskel mellem de forskellige betonfliser, men som tiden går bliver forskellen tydelig. Når betonflisen har en fin beton i overfladen, fås en tæt og fin overflade. Med en tættere overflade er stenen mere afvisende overfor snavs og smuds, som fx. alger.

IBF beton producerer betonløsninger til den danske byggebranche, såsom belægning, tagsten, afløb, mørtel, murværk og fabriksbeton. IBF producere 2-lags betonfliser, der støbes med en grov beton i bunden og en fin beton i overfladen, hvorved der fås en tæt og fin overflade.

FC Beton med hovedsæde i Ålborg  producerer ligeledes betonløsninger til den danske byggebranche, såsom belægningssten, lecablokke, fundablokke, havefliser samt betonsten og mange andre betonprodukter.

 

bro-grusgrav-01

Bakkemateriale og sømateriale
Vælger du småsten, skal du være opmærksom på, at der skelnes mellem bakke- og sømateriale. Bakkemateriale er gravet ud i en grusgrav og består af kantede sten, der ofte har en brunlig nuance fra det jord og sand, de har ligget i. Bakkematerialet fås også som vasket, hvor det støvede udseende er væk, og derfor egner sig bedre til pynt. Uvasket bakkemateriale vil dog med tiden få skyllet støvet af efter nogle perioder med regn. vasket materiale – granit knuses og bliver i den proces støvet

Sømateriale er suget op fra havbunden og består af sten, der er mere rundede og selvfølgelig mere klare i farverne. De er svære at holde styr på, så hvad enten du bruger dem som bunddække eller som belægning på en sti, skal du lave en afgrænsning i form af en metalkant eller en form for belægningssten.

Lagtykkelse
Den ideelle tykkelse er en smagssag. Det kan nævnes at et for tykt lag vil lave kørespor i indkørslen og føles lidt ustabilt at gå på. Mens et for tyndt lag vil kunne give bare pletter og afskærme mindre for sollys så ukrudt får bedre vækstbetingelser. Anbefaling er 4-5 cm.

Ukrudt kan standses med fiberdug
Som bunddække i bede kan sten og skærver gøre det nemt at tøjle ukrudt, hvis der lægges fiberdug under, og du går over stenene med en rive jævnligt. Husk, at store områder med sten og kun få planter kan virke som en gold ørken, du nok bliver ked af i længden.

Skraldespanden skal placeres ved skel
Har du anlagt din indkørsel med sten eller skærver, skal din skraldespand placeres ved vejen, når den skal tømmes. Hverken grus, sten eller skærver er ifølge Arbejdstilsynet egnet underlag, når skraldemanden skal hente dit affald. Du skal enten selv køre skraldespanden ud til skel, eller du kan lave en standplads med flisebelægning til skraldespanden ude ved skel.

Snerydning i indkørslen bliver svært
Afgrænsningen skal dels holde småstenene væk fra den omkringliggende jord, dels forhindre, at græsplænen vokser ind i belægningen. Vælger du at bruge skærver eller småsten som belægning i indkørslen, skal du være opmærksom på, at det er overordentlig svært at fjerne sne fra et løst underlag.

Markedets bedste pris

Vi reklamerer med at vi har markedets bedste pris. Og den er god nok! Vi kan lave anlægsopgaver til langt bedre priser end de fleste af vores konkurrenter. Det skyldes tre ting.

  1. Vi handler stort ind og derfor har rigtig gode priser hos vores leverandører.
  2. Vi benytter faste, kvalitetsgodkendte underleverandører til arbejdet, for hvem vi er deres største kunde. Vi har derfor ikke faste udgifter til løn. Vi laver alt forarbejdet, herunder markedsføring, tilbudsgivning, projektledelse og fakturering, det er derfor langt billigere at bruge os, fremfor at handle direkte med underleverandøren.
  3. Vores kunder betaler størstedelen af projektet forud hvilket minimerer vores tab.

Med vores prisberegner kan du selv beregne pris på lægning af fliser, brosten, chaussésten, rådhusbelægning, københavnerbelægning, granitskærver m.v. Skriv det samlede antal m2, vælg belægning, se pris og book online. Er opgaven i niveau, uden trapper, støttemure, kantstene, dæksler eller særlige læggemønstre, kan du regne 100% med prisen i vores beregner.

bro-grusgrav-04

FAQ