Jord bortskaffes, fjernes via bigbag

 • BEREGN PRIS,
  BOOK & BETAL!

  - så klarer vi resten

  Affald bigbag

  Postnr?
  I hvilket postnummer skal afhentes?

  Hvornår kan afhentes?
  Vi henter indenfor 8 hverdage, men oftest hurtigere.

  Brug for tom bigbag?

  Hvor mange bigbag skal sendes?
  Du kan købe bigbag i dit lokale byggemarked eller her. Bestiller du her sender vi pr post det ønskede antal bigbag (1m3, max 1,5 ton. 90x90x110cm)

  Hvor mange bigbag skal hentes?

  Klasse 0 jord

  Beregn estimerede pris

  Første del af betaling  inkludere kørsel samt eventuel levering af bigbags. Anden del af betaling  er når jord er vejet og godkendt.

  ANTAL TON
  • Estimeret affaldspris

  Affald container

  Postnr?
  I hvilket postnummer skal container leveres?

  Ønsket leveringsdato?
  Hvornår ønskes container leveret?

  Klasse 0 jord

  Beregn estimerede pris

  Første del af betaling er for levering og kørsel  af container. Anden del er når jord er vejet og godkendt.

  Antal ton

  • Estimeret affaldspris

  Affald grabning

  Landsdel?
  Hvor skal grabning foretages?

  Hvornår skal afhentes?

  Hvor meget skal fjernes?

  Se guide  "Hvad vejer affald". Du behøver ikke kende nøjagtig vægt. Du betaler kun for den mængde som afvejes ved modtageanlægget. Er der kun brug for én enkelt kørsel og du har bestilt to, betaler du kun for én enkelt kørsel. Du betaler kun for det antal kørsler der rent faktisk foretages.

  Klasse 0 jord

  Beregn estimerede pris

   Første del af betaling dækker kørsel.  Anden del af betaling opkræves  når jord er vejet og godkendt som værende den anførte affaldskategori.

  Antal ton

  • Estimeret affaldspris
  • Du kan benytte vores bigbags, eller nogle du har fx fra et byggemarked. Vi henter alle typer bigbags uanset deres farve og logo. Vær opmærksom på at din bigbag skal kunne tåle at blive løftet. og således ikke bør have rifter, flænger, huller.
  • Placere din bigbag max otte meter fra vejen.
  • Sørg for at vi kan afhente dine bigbags. Hvilket betyder, at der ikke er parkerede biler eller andet som gør at vi ikke løfte din bigbag op på vores lastbil.  Stil fx ikke din bigbag under et træ eller el-ledninger da vores kran så ikke kan løfte dem.
  •  Pris er inklusiv moms.
  • Den endelige afregning sker når affaldet er afleveret hos modtageanlæg og godkendt som værende den anførte affaldskategori.
  • Affaldsfraktioner. Jf  sorteringsguide 
  • Ventetid eller ekstraarbejde Jf. prisliste
  • Almindelige handelsbetingelser er gældende.

  rabatTilfredhedgaranti

  Den rigtige løsning

  Du befinder dig i løsning via bortskaffelse af affald med bigbag. Husk at du også har mulighederne for at få bortskaffet alle typer affald via container eller grabning. Undertiden er en kombination af forskellige løsninger det bedste og billigste. Du opfordres derfor til at kigge dig lidt omkring på vores hjemmeside og benytte de forskellige prisberegnere til at finde pris på de forskellige løsninger.

  Har du kigget rundt og stadig er i tvivl om den bedste løsning så endelig kontakt os. Vi hjælper og rådgiver gerne. Er din opgave lidt større kan du også få et uforpligtende tilbud. Har du fået et bedre tilbud end hvad vores prisberegnere viser er du meget velkommen til at sende det til os og vi vil spidse blyanten ekstra. Benyt vores prismatch.

  Affaldsfraktioner

  I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen. Affaldsfraktioner er kendetegnet ved at have kendetegn, som gør det fordelagtigt at behandle dem særskilt. Har du flere forskellige typer affald - og vægt overstiger 1 ton - kan du vælge at komme det hele i én container, men vil så skulle betale for at det efterfølgende sorteres i affaldsfraktioner. Blander du forskellige klasser  jord i en container vil det hele kategoriseres som den højeste klasse i læsset. 

  Affald asfaltAsfalt
  475 kr. pr ton
  Affald murstenMursten/tegl
  400 kr. pr ton
  Affald betonBeton  < 50 cm
  262 kr. pr ton
  Affald betonBeton > 50 cm
  275 kr. pr ton
  Affald fyldpladsLet-/gasbeton
  1794 kr. pr ton
  Brændbart affald
  1437 kr. pr ton
  affald storskraldBygningsaffald
  1187 kr. pr ton
  Affald elektronikElektronik
  400 kr. pr ton
  BatteriBatterier
  1781 kr. pr ton
  Farligt affaldFarligt affald
  1781 kr. pr ton
  Affald fyldpladsFyldplads
  1794 kr. pr ton
  PorcelænKeramik, porcelæn
  400 kr. pr ton
  metalMetal og jern
  850 kr. pr ton
  Affald glasGlas
  500 kr. pr ton
  PlastikPlast
  500 kr. pr ton
  Affald pap, papirPap, papir
  500 kr. pr ton
  Affald træTræ, u. maling
  619 kr. pr ton
  Affald træ Træ imprægneret
  1875 kr. pr ton
  Affald gipsRent gips u. reglar
  1031 kr. pr ton
  affald deponiIsolering
  2000 kr. pr ton
  affald deponiDeponi affald
  2000 kr. pr ton
  Affald gipsAsbest affald
  2919 kr. pr ton
  affald haveHaveaffald u. rødder
  737 kr. pr ton
  affald rødder, greneStød og rødder
  812 kr. pr ton
  jordByjord, grundpris
  106 kr. pr ton
  jordTillæg klasse 0-1 jord
  150 kr. pr ton
  jordTillæg klasse 2-3 jord
  306 kr. pr ton
  jordJordprøve
  1500 kr.
  • Maksimalt 10 tons affald i containeren.
  • Plads 16 meter ved levering og 8 meter i forlængelse ved afhentning.
  • Affaldsfraktioner. Jf  sorteringsguide 
  • Containerleje gratis første 12 dage, efterfølgende 20 kr/dag
  • Ventetid eller ekstraarbejde på adresse  Jf. prisliste
  • Almindelige handelsbetingelser er gældende.

  rabatTilfredhedgaranti

  Den rigtige løsning

  Du befinder dig i løsning via bortskaffelse af affald med container. Husk at du også har mulighederne for at få bortskaffet alle typer affald via bigbag eller grabning. Undertiden er en kombination af forskellige løsninger det bedste og billigste. Brug vores prisberegnere til at finde pris på de forskellige løsninger.

  Har du kigget rundt og stadig er i tvivl om den bedste løsning så endelig kontakt os. Vi hjælper og rådgiver gerne. Er din opgave lidt større kan du også få et uforpligtende tilbud. Har du fået et bedre tilbud end hvad vores prisberegnere viser er du meget velkommen til at sende det til os og vi vil spidse blyanten ekstra. Benyt vores prismatch.

  rabatPrismatch

  Gennemskuelige priser

  Den pris du får ved at benytte vores prisberegner kommer fra vores prisliste. Her kan du se hvad de enkelte ydelser koster og frit bestille.

  Du kan også bestille direkte!

  I prisberegner udregnes transporttid: Transporttid til kunde 45 min. Grabbe jorden 30 min. Transporttid til afleveringssted 45 min. Papirarbejde, aflæsning 30 min. Transporttid hjem 45 min. Buffer til kø, ventetid 15 min. I alt 3,5 time. Hvis du mener det kan gøres hurtigere i dit tilfælde, så bestil direkte fra vores prisliste hvor du faktureres efter faktisk medgået tid. Men herunder altså også hvis lastbil kommer til at holde i kø et sted!

  Affaldsfraktioner

  I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen. Affaldsfraktioner er kendetegnet ved at have kendetegn, som gør det fordelagtigt at behandle dem særskilt.

   • Affald hentes med kranvogn og grab.
   • Affald skal ligge mindre end 8.5 meter fra vejen.
   • Vær opmærksom på at lastbil med hænger har længde op til 18,75 m. Hvis vi ikke kan komme til opkræves for forgæves kørsel. Bestil i stedet lastbil uden anhænger hvis der ikke er plads. 
   • Affald af forskellige type skal ligge i bunker med minimum 1 meter afstand.
   • Affald skal være sorteret efter vores sorteringsguide.
   • Max to forskellige fraktioner ved løs grabning.
   • Ventetid eller ekstraarbejde jf. prisliste
   • Almindelige handelsbetingelser er gældende.

  rabatTilfredhedgaranti

  Den rigtige løsning

  Du befinder dig i løsning via bortskaffelse af jord med lastbil, grabning. Husk at du også har mulighederne for at få bortskaffet alle typer affald via container eller bigbag. Undertiden er en kombination af forskellige løsninger det bedste og billigste. Brug vores prisberegnere til at finde pris på de forskellige løsninger.

  Har du kigget rundt og stadig er i tvivl om den bedste løsning så endelig kontakt os. Vi hjælper og rådgiver gerne. Har du fået et bedre tilbud end hvad vores prisberegnere viser er du meget velkommen til at sende det til os og vi vil spidse blyanten ekstra. Benyt vores prismatch.

Kategori:

Bortskaffelse af jord

Vi fjerner alle typer jord og alle mængder af jord, stort som småt.

Bigbags

Skal du have fjernet en lille mængde jord så er bigbags helt perfekte

Affald bigbag

Container

Har du store mængder jord er container den rigtige løsning

Affald container

Lastbil og grabning

Grabning er en nem og hurtig måde at få fjernet jord

Affald grabning

Kontakt

I tvivl om noget! Vi hjælper gerne. Bare spørg!

Bigbag. Affald i bigbags

Klassificering af jord
Opdeling i jordklasser

Der er mange måder at kategorisere affald på. Fraktioner er én måde. De enkelte affaldsfraktioner er kendetegnet ved at have nogle bestemte stoflige kendetegn eller kvaliteter, som gør det økonomisk, eller miljømæssigt fordelagtigt at behandle dem særskilt.

Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restprodukt bekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af affald.

Først og fremmest har de mange vejledninger, foreskrifter og regler deres fundament i den overordnede ide at vi skal passe bedre på miljøet. Tillige er der nogle rent praktiske hensyn. jo mere vi opdeler i forskellige affaldstyper, jo nemmere er det at genanvende affaldet.

Regionerne skal kortlægge forureninger efter lov om forurenet jord. Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening, og ud fra undersøgelser. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægger de forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

Vidensniveau V1
betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden. Ved man f.eks., at der har ligget et garveri, så kortlægger regionen grunden på V1. Erfaringen viser nemlig, at der ofte er forurening på gamle garverigrunde. Det gælder også for autoværksted, renseri, metalstøberi og gasværk. Regionen skal altså ikke ud og grave eller bore i jorden for at kunne kortlægge et areal på V1.

Vidensniveau V2
betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø. For at kortlægge på V2 skal Regionen have analyse af jorden eller viden om, at der engang er sket et uheld.

Jorden i alle byzoner er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenede områder. Landets kommuner kan dog løbende vælge at inddrage/udtage større sammenhængende områder i/af områdeklassificeringen.

Klassificeringen som lettere forurenet jord skyldes at jorden i alle byzonen rent faktisk er lettere forurenet. Dette er et resultat af bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv.

Jord opdeles efter forureningsgrad.

Klasse 1: Ren jord
Jord tilhørende klasse 1 defineres som ren jord og kan anvendes frit i henhold til miljølovgivningen.

Klasse 2: Lettere forurenet jord
Jord tilhørende klasse 2 defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i for eksempel bygge- og anlægsarbejder. 

Klasse 3: Forurenet jord til rensning eller deponering
Jord tilhørende klasse 3 defineres som forurenet jord. Jorden skal oftest til rensning og/eller deponering, medmindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen.

Klasse 4: Kraftig forurenet jord til rensning eller deponering
Jord tilhørende klasse 4 defineres som kraftigt forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning eventuelt efterfølgende deponering medmindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen.

Bigbag. Affald i bigbags

Steder man kan aflevere jord
Hvad koster det at komme af med jord?

Pris pr ton jord afhænger  meget af din geografiske placering. Er du i nærheden af en havn der skal udvides, et byggeprojekt, der har brug for jord, eller andet projekt hvor der er brug for opfyldning kan du komme af med jord til forholdsvis billig pris pr ton.

I flere havnebyer udvides havnearealet løbende og her skal benyttes rigtig meget jord. Eksempelvis har Køge havn, Aarhus havn samt også Nordhavn i København været aftager af meget store mængder jord til opfyldning og forøgelse af arealer. Så bor du i nærheden af en havn der ekspandere har vi rigtig gode muligheder for at komme af med jord til lave priser pr tons.

Mens man tidligere blot placerede nybyggeri på flade marker,  tages i dag højere hensyn til at boliger bringes i harmoni med natur samt det omkringliggende landskab. Derfor anlægges store natur- og landskabsprojekter, så nye boligområder kan skabes. Borgerne får mindre støj, mere natur og det hele bliver lidt kønnere. Til sådanne natur- og landskabsprojekter skal der bruges rigtig store mængder jord. Så bor du i nærheden af et større natur- og landskabsprojekter  har vi rigtig gode muligheder for at komme af med jord til billig pris.

Andre steder hvor man kan komme af med jord billigt er når der etableres ny jordvold ud mod fx en motorvej eller en bydel. Hvor meget der skal betales for at komme af med jorden afhænger, således en del af hvilke muligheder der aktuelt findes i nærheden af dig.

Bigbag. Affald i bigbags

Vi vil være bedst!

Har du fået et billigere tilbud vil vi gøre vores bedste for at matche det

[hoops name=”zoner”]

Jord fjernes, bortskaffes | AarhusJord fjernes, bortskaffes | BallerupJord fjernes, bortskaffes | BirkerødJord fjernes, bortskaffes | BillundJord fjernes, bortskaffes | ChristianshavnJord fjernes, bortskaffes | EsbjergJord fjernes, bortskaffes | FrederiksbergJord fjernes, bortskaffes | FredensborgJord fjernes, bortskaffes | FaxeJord fjernes, bortskaffes | FaaborgJord fjernes, bortskaffes | FrederiksværkJord fjernes, bortskaffes | FlintholmJord fjernes, bortskaffes | FrederikssundJord fjernes, bortskaffes | FarumJord fjernes, bortskaffes | GræstedJord fjernes, bortskaffes | GlostrupJord fjernes, bortskaffes | GillelejeJord fjernes, bortskaffes | HundestedJord fjernes, bortskaffes | HorsensJord fjernes, bortskaffes | HolteJord fjernes, bortskaffes | HumlebækJord fjernes, bortskaffes | HerlevJord fjernes, bortskaffes | HolbækJord fjernes, bortskaffes | HvidovreJord fjernes, bortskaffes | HellerupJord fjernes, bortskaffes | HøngJord fjernes, bortskaffes | HedehuseneJord fjernes, bortskaffes | HillerødJord fjernes, bortskaffes | IshøjJord fjernes, bortskaffes | JyllingeJord fjernes, bortskaffes | JyderupJord fjernes, bortskaffes | KertemindeJord fjernes, bortskaffes | KorsørJord fjernes, bortskaffes | KøgeJord fjernes, bortskaffes | KøbenhavnJord fjernes, bortskaffes | LyngbyJord fjernes, bortskaffes | LillerødJord fjernes, bortskaffes | LyngeJord fjernes, bortskaffes | LangelandJord fjernes, bortskaffes | MiddelfartJord fjernes, bortskaffes | MariboJord fjernes, bortskaffes | MåløvJord fjernes, bortskaffes | MønJord fjernes, bortskaffes | NakskovJord fjernes, bortskaffes | Nykøbing FalsterJord fjernes, bortskaffes | Nykøbing SjællandJord fjernes, bortskaffes | NæstvedJord fjernes, bortskaffes | NyborgJord fjernes, bortskaffes | NærumJord fjernes, bortskaffes | OdderJord fjernes, bortskaffes | OdenseJord fjernes, bortskaffes | RoskildeJord fjernes, bortskaffes | RungstedJord fjernes, bortskaffes | RødovreJord fjernes, bortskaffes | SorøJord fjernes, bortskaffes | SvendborgJord fjernes, bortskaffes | SøborgJord fjernes, bortskaffes | SkælskørJord fjernes, bortskaffes | SlagelseJord fjernes, bortskaffes | SlangerupJord fjernes, bortskaffes | TaastrupJord fjernes, bortskaffes | VejleJord fjernes, bortskaffes | VesterbroJord fjernes, bortskaffes | VanløseJord fjernes, bortskaffes | VordingborgJord fjernes, bortskaffes | VærløseJord fjernes, bortskaffes | TisvildelejeJord fjernes, bortskaffes | ØsterbroJord fjernes, bortskaffes | SydhavnenJord fjernes, bortskaffes | HelsingørJord fjernes, bortskaffes | VirumJord fjernes, bortskaffes | Ørestad

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er affaldsfraktioner?
I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen. Affaldsfraktioner er kendetegnet ved at have kendetegn, som gør det fordelagtigt at behandle dem særskilt. Har du flere forskellige typer affald – og vægt overstiger 1 ton – kan du vælge at komme det hele i én container, men vil så skulle betale for at det efterfølgende sorteres i affaldsfraktioner. Blander du forskellige klasser  jord i en container vil det hele kategoriseres som den højeste klasse i læsset.

Hvad hvis jeg har forskellige klasser jord?
Ofte er det ikke hele grunden, men blot et lille stykke som er forurenet. Der har fx været en olietank som lækkede. Hvis du blander kommer alt jord i samme container – klassificeres alt jord i denne container efter den jordtype med den højeste klasse. Har du mindre mængder forurenet jord så er det altså bedre at benytte bigbags til disse – således at dette jord kan adskilles fra det øvrige jord – og så komme resten i en container eller få det grabbet med kran.

Skal jeg også anmelde små mængder jord?
Hvis du samlet flytter mindre end 1 m 3 jord til et godkendt modtageanlæg, behøver du ikke anmelde flytningen til kommunen. Hvis jorden kommer fra en kortlagt ejendom, skal du dog udfylde en anmeldelse med oplysning om navn og adresse for, hvor jorden kommer fra, og aflevere anmeldelsen til modtageanlægget.

Hvad er et godkendt modtageanlæg?
Et godkendt modtageanlæg er et anlæg, der er godkendt af myndighederne i Henhold til § 33 i lov om miljøbeskyttelse til at modtage og håndtere jord. Kommunen kan oplyse om, hvilke godkendte modtageanlæg der findes, uanset om du flytter jorden til eller fra et godkendt modtageanlæg.

Hvad hvis jeg flytter mere end et læs jord?
En flytning af jord kan omfatte mere end ét vognlæs. Derfor behøver du ikke anmelde hvert læs for sig. Så længe jorden stammer fra det samme, afgrænsede areal og flyttes til et andet, afgrænset areal med én modtager, kan jordflytningen anmeldes i én anmeldelse.

Hvornår skal jord anmeldes?
Reglerne for jordflytning gælder i disse situationer: Hvis jorden er forurenet. Hvis jorden kommer fra en grund, der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) eller vidensniveau 2 (V2) som forurenet grund. Hvis grunden er omfattet af kommunens områdeklassificering. Hvis jorden kommer fra en offentlig vej. Hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord. –  Du skal anmelde flytning af jord i disse situationer. Hvis jorden stammer fra en grund eller et område, der ikke er omfattet af denne liste, er der ikke anmeldepligt. Hvis jorden ligger uden for byzone, er der som udgangspunkt ikke anmeldepligt.

Hvornår skal laves jordprøve?
Man skal lave en jordprøve for hver 30 ton jord man ønsker fjernet, hvis man ønsker jorden bortskaffet som ren jord. Hvis jorden ønskes bortskaffet som lettere forurenet, er det afhængigt af jordmodtagerens godkendelse, om der skal tages 1 prøve pr. 30 ton eller 1 pr. 120 ton.

Hvordan tages jordprøve?
Jordprøven skal repræsentere alle 30 ton. Derfor skal prøven være en blanding af fem udtagne prøver. Det betyder, at der for hver 30 ton skal udtages fem prøver som blandes, f.eks. i en spand. Fra denne blandingsprøve udtages jordprøven til prøveglas og analyse.

LÆS MERE
FAQ

Overskuelige priser

Nemt overskuelige priser