Få et uforpligtende tilbud

Det er gratis og uforpligtende at få et online tilbud. For at kunne give dig et tilbud, uden at have besigtiget opgaven, bliver vi nødt til at vide helt præcis hvad opgaven går ud på. I fanebladene er kort beskrivelse af oplysninger, der er brug for, før vi kan give dig et gratis online tilbud.

Hvilke oplysninger, der efterspørges, kan fås ved at kigge på det relevante faneblad for din opgavetype. Du kan også se hvilke oplysninger der efterspørges hvis vi har en prisberegner som er nogenlunde din opgave. Der er brug for disse oplysninger før vi kan give dig et tilbud.

Det er ganske gratis at få et online tilbud. Men før vi kan give dig et tilbud har vi brug for forskellige oplysninger. Generelt skal du blot forestille dig at vi jo endnu ikke har været på besøg, så skal vi forstå hvad du gerne vil have tilbud på må du forklare det til os. Hvis du medsender fotos er det tit meget nemmere at forstå hvad der skal gives tilbud på.

Hvis du gerne vil have et tilbud som kræver at vi først besigtiger opgaven er der et servicegebyr. Dette svarer typisk til en timeløn for det pågældende fagområde.  Du kan også benytte denne kontaktformular hvis du ønsker sådan et tilbud. Fortæl så meget du kan online via tekst og fotos. Vi vender så tilbage med et forslag til tidspunkt hvor vi sammen kan kigge på opgaven.

Belægningstype – Hvilken form for belægning ønsker du? Brosten, granitskærver, andet? Type, størrelse og farve.

Underlag – På hvilket underlag skal belægningen etableres? På eksisterende underlag eller området skal udgraves og en bund opbygges. Er det nybyggeri eller fliser i forvejen er der formentlig anlagt bund, som kan bruges. Er der ingen bund, skal området udgraves og en bund opbygges.

Ønskes eventuelt opgravet jord bortskaffet?Lagtykkelse hvis der er tale om perlesten, granitskærver mv. Den ideelle tykkelse er en smagssag. Det kan nævnes at et for tykt lag vil lave kørespor i indkørslen og føles lidt ustabilt at gå på. Mens et for tyndt lag vil kunne give bare pletter og afskærme mindre for sollys så ukrudt får bedre vækstbetingelser. Anbefaling er 4-5 cm.

Areal m2 – Fortæl os det nøjagtige antal m2 du ønsker belægning på. Man skelner mellem terrasse, gangsti (lav trykbelastning) og indkørsel, parkeringsplads (høj trykbelastning).

Hvor skal opgaven udføres?Hvor i landet skal opgaven udføres.

Opsætning af lampe – Du kan få et online uforpligtende tilbud på de fleste mindre opgaver. Vi skal blot kunne gennemskue hvad vi skal give tilbud på. Ved opsætning af lampe vil vi gerne vide om lampen skal tilsluttes eksisterende lampeudtag, eller der skal findes strøm et andet sted. Send et foto af hvor lampen skal opsættes, samt et foto af hvorfra der skal hentes strøm – fx et lampeudtag på væg eller loft, eller en stikkontakt i nærheden. Hvis du ikke ved hvorfra der skal hentes strøm til lampen, så skriv det. 

Udskiftning af eltavle – Det er forholdsvis nemt at give dig et online uforpligtende tilbud på ny eltavle. Vi vil gerne have en kort opridsning af hvad der findes i dit hjem som bruger strøm –  vaskemaskine, opvaskemaskine, elkomfur, brødrister, gulvvarme, etc. Samt et foto af din nuværende eltavle.  

Opsætning af ny stikkontakt – Monteringen af ny stikkontakt er nemt. Udfordringen er at forbinde kontakten til strømmen. Hvis du ikke har nogen ide om hvorfra der kan trækkes strøm så bare tag en masse fotos af området hvor stikkontakt ønskes. Vi kan nemt gennemskue hvad der kan lade sig gøre hvis du sender os sådanne fotos.

Hårde hvidevarer – komfur, køleskab, fryser, vaskemaskine, opvaskemaskine, mikrobølgeovn. Disse skal skilles ad før man kan fastslå problematikken. Vi kommer gerne og kigger herpå, men oftest er vores anbefaling at du kontakter fabrikanten. De har tilknyttede reparatører som i deres servicevogn har de mest almindelige reservedele.

Delvis udskiftning af el-installation – Vi kan sagtens give dig et online uforpligtende tilbud på udskiftning af el-installation i fx. entre, stue, badeværelse, værelse – Send os fotos af området og kort beskrivelse af dine ønsker til stikkontakter, lampeudtag, etc.

HPFI installation – Når opgaven bliver større eller mere kompleks er det vores erfaring at et online prisoverslag bedst gives hvis vi taler sammen via videoforbindelse. Her viser du os rundt og forklarer om dine ønsker og herudfra får du et uforpligtende prisoverslag. 

Specifikke opgaver – Beskriv opgaven så godt du kan. Medsend meget gerne fotos så vi hurtigt kan få et overblik over hvad der ønskes tilbud på.

Forefaldende arbejde– Her har du mulighed for at booke en medhjælper på dag- eller timebasis.

Store opgaver– Ved store eller kompleks opgaver kommer vi gerne på besøg og besigtiger opgaven sammen med dig. Det er en hjælp hvis du forinden har beskrevet hvad opgaven i store træk går ud på.

Prismatch

Vi konkurrere hellere på at vores kunder bliver tilfredse, end på markedets laveste priser. Vi ønsker ikke at faldbyde ydelser til så lave priser, at der må slækkes så meget på kvalitet og serviceniveau, at du ikke kan være tjent med resultatet. Men har du fået et tilbud som er lavere, så endelig kontakt os. Vi vil gøre vores bedste for at matche det. Send dit tilbud til os og vi spidser blyanten en ekstra gang.

  • Forudsætninger for at vi kan matche pris er at de to tilbud du sammenligner er ens.
  • Prismatch forsøges ikke ved åbningstilbud eller tilbud i begrænset antal.
  • Prismatch forsøges ikke ved tilbud, som kræver en form for medlemskab, ved auktioner eller hvis tilbuddet omfatter anden form for binding.
  • Det konkurrerende tilbud skal være omfattet af danske regler for garanti, forbrugerbeskyttelse, told og moms.

Når du sammenligner priser så husk at der kan være store forskelle selvom to leverancer umiddelbart ser ens ud. Du får som regel hvad du betaler for. Kvalitet i arbejdet, eller mangel på samme, kan være uigennemsigtigt og derfor vil vi meget gerne fortælle dig hvad du helt præcist får når du bestiller hos os. Hvis vores tilbud er dyrere end konkurrentens vil vi gerne fortælle dig hvorfor og eventuelt tilbyde dig tilsvarende ydelse til samme pris og vilkår – det vigtige er gennemskueligheden. At du er helt på det rene med hvad du egenlig betaler for.

sale-01