Handelsbetingelser

Leverings- og handelsvilkår Version  pr. 29  januar 2022

Vi vil meget gerne gøre dig glad og tilfreds. Læs vores leverings- og handelsvilkår som forventningsafstemning. Altså hvad kan du forvente når du bestiller serviceopgaver eller andet igennem os. Hvis du har spørgsmål til nedenstående vilkår så kontakt os inden du bestiller! Derved undgår vi eventuelle misforståelser.

Generelle
handelsbetingelser

Når du afgiver en ordre
Når du har afgivet en ordre, vil vores system automatisk sende dig en bestillingsoversigt via e-mail. Fakturaen kan downloades via “min side” og sendes også på mail når ordren er leveret.

Forbehold for korrekte oplysninger
Fra vores side forudsættes at forholdene er som oplyst i dine valg. Har du fx oplyst at der skal males et bestemt areal, men areal i virkeligheden er større får du som udgangspunkt kun hvad du har betalt for. Vi kan tilrette dine valg mens vi er i gang, men udgangspunktet er at du får hvad du har bestilt. Ligeledes hvis der er oplyst at arbejdsområdet er ryddet, så forventer vi ikke at finde fx en gang fyldt med tøj og sko!

Vi har søgt at gøre vores tilbuds prisberegner enkle. Derfor er disse ikke fyldt med forbehold overfor alt muligt. Især er de ikke fyldt med forbehold overfor noget vi ikke vidste at vi skulle tage forbehold for! Jf. at tørre en hund i en mikroovn! Hvis din opgave ligger udenfor almindelig norm, så hellere kontakt os på forhånd. Vi kan helt sikkert finde ud af en løsning. Hvis vi kommer ud til en opgave som er helt forkert prissat, forbeholder vi os retten til at afvise udførelsen. I sådanne tilfælde bliver du naturligvis refunderet din indbetaling.

Køb skal accepteres af begge parter
Vi tager forbehold for at ethvert køb først er gældende når begge parter har accepteret det. Vi tager dette forbehold for at kunne opdage forkerte priser, før handlen går helt igennem. Det er først når vi har gennemset bestillingen og fremsendt kvittering herfor at købet er accepteret.

Priser
Alle angivne priser er i danske kroner og inklusiv 25 % moms. Der tages forbehold for afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl mv.

Betaling
Betaling for bestilte varer kan ske via bankoverførsel eller online ved brug af betalingskort via betalingsudbyderen QuickPay. Online betaling transmitteres krypteret mellem kunden og webshoppen. Alle ydelser, bestilt igennem vores webshop, betales forud. Ved brug af betalingskort trækkes beløbet automatisk, så snart ordren er lagt. Herefter behandles ordren. Ved valg af bankoverførsel, behandles ordren når betaling er overført til vores konto.

Ved manglende eller for sen betaling bortfalder eventuel rabat og der pålægges et rykkergebyr samt beregnes rente af forfalden saldo med 2.00% pr. påbegyndt måned.

Ejendomsforbehold
Ved levering af fysiske varer eller materialer forbeholder vi os ejendomsretten indtil varen er betalt. Vi forbeholder os ejendomsretten til leverede varer og materialer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt eventuelle renter og gebyrer er betalt fuldt ud.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse
Service Inde & Ude tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Hvis vi ved ankomst til opgaven ikke kan udføre arbejdet grundet arbejdspladsens beskaffenhed eller udefrakommende påvirkninger, kan kunden debiteres for omkostninger for brugt tid inkl. kørsel til og fra opgaven.

Tjenesteydelser
Købelovens mangelregler kan finde anvendelse på varekøb. Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på info@serviceindeogude.dk. Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Fortrydelse og annullering af ordre
Naturligvis kan du annullere og fortryde en ordre. Din indbetaling vil blive refunderet, fratrukket de eksterne omkostninger som pålægges fx. fra vores indløser (NETS) og betalingsgateway PayPal, Stripe, mv. for at kunne håndtere betalinger.

Her er vejledende omkostninger. StripeEuropæiske kort 1,4% af købsbeløbet + 1,8 kr. pr. transaktion. Ikke Europæiske kort 2,9% for + 1,8 kr. pr. transaktion. Paypal  1,9% – 3,4% af købsbeløbet + ca. 2,60 kr. pr. transaktion. Clearhaus Danske kort 1,45% + min. 0,60 kr. pr. transaktion. Udlandske kort 2,75% min. 1,85 kr. pr. transaktion.

Specifikke
handelsbetingelser

Bigbags, køb og afhentning

 • Vi afhenter kun det bestilte antal Bigbags.
 • Hvis sækken er placeret længere væk end 7 meter fra mulig standsningsplads, vil sækken ikke med garanti kunne afhentes. Vi beslutter om det er muligt at afhente sækken når vi ankommer til afhentningsstedet og timesats debiteres jf. prisliste for ekstra arbejdet i forbindelse med dette. Der afregnes pr påbegyndte halve time.
 • Det er kundens ansvar at Bigbag sække ikke overfyldes eller overlastes. Ingen Bigbag må fyldes med top på. Har en Bigbag overvægt eller top på kan opkræves ekstra afgift for afhentning. Vi har ret til at nægte afhentning ved disse tilfælde og her debiteres for forgæves kørsel jf. prisliste.
 • I tilfælde af at vi skal udføre andet arbejde på pladsen end at krane sækken. Fx i forbindelse med oprydning omkring sækken eller lastning af løst affald debiteres timesats jf. prislisten.
 • Hvis en Bigbag indeholder farligt affald eller elektronik, så vil der blive faktureret for behandlingsafgift og håndteringsafgift udover gældende afhentningspriser.
 • Bestilles afhentning af jord, melder vi transporten til kommunen. Melding til kommunen og forureningstest er inklusiv i prisen. Dog kan vi uden omkostninger aflyse afhentning hvis kommunen oplyser at jorden er forurenet eller området er klassificeret som forurenet.
 • Forhindres vi i at udføre en afhentning grundet manglende overholdelse af disse leverings- og handelsvilkår, opkræves for forgæves kørsel jf. prisliste..
 • I forbindelse med placering af sække på gaden eller private veje kan visse områder have særskilte regler om dette. Det er kundens ansvar at overholde disse regler og lovgivninger.
 • Afbestilling af afhentning er gratis indtil kl 16 dagen inden afhentning. Derefter faktureres for forgæves kørsel da vores køreplan ikke kan omlægges derefter.

Containere

 • På aftalte leverings- og afhentningstidspunkt skal der være afspærret areal på 3x13m, pr container. Dette er kundens ansvar. Kan vi ikke levere/afhente containeren faktureres for en tømning.
 • Container kan afbestilles indtil 24 timer før levering. Sker afbestilling senere påregnes en forgæves kørsel.
 • Det er kundens ansvar at containeren ikke overlæsses – at den ikke vejer mere end tilladte og at intet stikker op over kanterne. Overlæsning kan medføre at lastbilen ikke kan løfte containeren op. Alle omkostninger forbundet med omlæsning og fejlkørsel grundet dette betales af kunden.
 • Container 12 ton, må højst indeholde 12 ton, ellers kan den ikke flyttes!
 • Modtagestationen der modtager affaldet har ret til at omklassificere affaldsfraktionen ved fejlsortering. Eventuelle omkostninger forbundet med fejlsortering betales af kunden. Det er udelukkende kundens ansvar at affaldet er sorteret korrekt i forhold til sorteringsguiden.
 • Ved tyveri, brand eller hærværk opkræves en selvrisiko på op til 5.000 kr. afhængigt af skadens omfang, såfremt der ikke er tegnet en forsikring i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen.
 • Pris er uden eventuel parkerings afgifter til container.
 • Er containeren spærret inde så den ikke kan hentes opkræves for forgæves kørsel.
 • Containerleje er gratis de første 12 dage. Derefter opkræves mindre dagsleje – jf prisliste. 

Grabning

  • Bestilles lastbil med anhænger er det kundens ansvar at lastbilen kan komme til at holde indenfor max 10 meter fra det som skal grabbes. Bemærk derfor venligst at en lastbil med anhænger kan være op til 18,75 m. Kan vi ike komme til opkræves for forgæves kørsel for den pågældende lastbiltype – jf prislisten.
  • Ventetid på adressen afregnes efter almindelige timepris for den pågældende lastbiltype – jf prislisten. 
  • Grabbens rækkevidde er 10 meter fra kranens/lastbilens placering (midten af bilen). Ved opmåling skal du huske at beregne plads til placering af kranens støttefod på fast og holdbart underlag. Affald til grabning skal placeres på fast underlag – f.eks. på asfalten på vejen, så grabben kan fange det. Der kan forekomme mindre mærker fra grabben på underlaget, der dog typisk fortager sig. Placering på presenning frabedes, da denne ellers kommer i affaldet.

Affaldsfraktioner

 • Affald søges at afregnes så nøjagtig som muligt. De fleste modtagerstationer kan afveje med præcision til +/- 10 kg pr tons, men det er op til de enkelte modtagerstationer hvor nøjagtig vi kan få vejet affaldet. 

Maleropgaver

 • Er det oplyst at arbejdsområdet er ryddet skal 1.5 meter fra vægge være frit tilgængeligt. Du skal have pillet eventuelt løse genstande af væggene.  Og du skal have flyttet de store møbler ind i midten af rummet. Ved maling af loft og gulve skal hele arbejdsområdet være ryddet. Er det oplyst at arbejdsområdet ikke er ryddet vil der blive faktureret omkostninger til at klargøre til maleropgaven.
 • Kan maleropgaven ikke udføres på den ønskede måde – fx ved at nuværende maling ikke binder godt til underlaget, og derfor skal fjernes før ny påføring – kan vi tilrette opgaven mens vi er i gang. Dette kræver dog din accept og eventuelle merbetaling før vi kan gøre dette. Derfor tages forbehold for at opgaven ikke kan udføres som ønsket og vi ikke kan komme videre og derfor opkræver for forgæves kørsel, samt eventuel tid brugt til forberedelse af opgaven.

Brolægning

 • Du skal have anført til os hvis belægningsopgaven skal udføres med fald, hældning, eller den skal udføres på et underlag som er skrående. Det er en forudsætning at det areal der anføres er ét stort sammenhængende areal. Er der tale om separate arealer, så bare fortæl det til os i forvejen, så finder vi ud af en løsning.
 • Ved anvendelse af naturmaterialer kan der forekomme farvenuancer. Også i det samme læs. Vi vil naturligvis fordele belægningen således at dette kommer til at indgå naturligt, men vi kan altså ikke garanter farver og nuancer ved anvendelse af naturmaterialer såsom granit.

Landsdækkende service
Vi sørger at være landsdækkende, men tilbyder dog ikke service til øer uden fast broforbindelse medmindre andet er aftalt. ved bestillinger og prisberegning hvor der spørges om postnr. er det kundens ansvar at postnr er korrekt. Hvis postnr ikke er korrekt forbeholder vi os ret til at annullere ordren, subsidiært korrigere pris så den afspejler det korrekte postnr.

 

Håndtering af personlige oplysninger

Cookies

På vores hjemmeside anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver ingen data til tredjepart uden accept (samtykke) af Cookies. Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter (Google og Facebook) i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Persondatapolitik (GDPR)

Når du køber hos os, behandles følgende personoplysninger:
 • Når du køber en vare hos os, har vi brug for debitor-stamdata om dig for at kunne ekspedere ordren og levere varen. Disse oplysninger vil være Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
 • Oplysningerne er typisk afgivet af dig, som kunde i forbindelse med vores samhandel.Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har en samhandel. Og under henvisning til bogføringsloven skal oplysningerne opbevares minimum 5 år efter faktureringen.
Når du søger job hos os, behandles følgende personoplysninger:
 • For eventuelt at kunne ansætte dig, har vi brug for oplysninger under rekrutteringen.
 • Disse oplysninger vil være navn, adresse, telefonnummer, mail, seneste stillingsbetegnelse, uddannelse, eksamensbeviser, anbefalinger, foto og joberfaring.
 • Oplysningerne er afgivet af dig, som jobansøger i forbindelse med en opfordret eller uopfordret rekruttering.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 6 måneder, efter at vi har modtaget din ansøgning.

Ændringer af oplysninger
Du har efter databeskyttelses forordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Såfremt du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter dine personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles, eller hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til os på info@serviceindeogude.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Tvister

Ved forbrugerkøb afgøres eventuelle tvister ved forbrugerens værneting.
Ved erhvervskøb afgøres eventuelle tvister i Københavns byret.

Service Inde & Ude ApS
CVR 40796185
Sorrentovej 28, 2300 København S.
Tlf: 26235940
Mail: info@serviceindeogude.dk