Guide: Hvad vejer jord

Muldjord er den mindst tunge jordtype, med vægt på ca. 1,4-1,5 ton pr. m3. Det skyldes at der er iblandet organisk materiale, altså planterester, som ikke er særlig tungt. I de dybere jordlag uden planterester er jorden mere lerholdig og 1 m3 ren ler har vægt på ca. 2,7 ton. Hvis du regner med at almindelig havejord vejer 1,4 – 1,9 ton pr. m3 og bruger gennemsnit på 1,65 ton pr. m3, går du ikke helt galt i byen.

 • 1 m³ sand vejer ca. 1600 kg.
 • 1 m³ grus eller perlegrus
 • 1 m³ granitskærver vejer ca. 1600 kg.
 • 1 m³ harpet muldjord vejer ca. 1500 kg. Harpet muld er helt almindelig jord, som er blevet kørt igennem et harpeanlæg og siet for rødder, grene og sten i en hvis størrelse.
 • 1 m³ højbedsmuld vejer ca. 1000 kg. Højbedsmuld er ofte en blanding af harpet muld, kompost, sand og naturgødning.
 • 1 m³ flis vejer ca. 380 kg.

OMREGNE MASSEFYLDE (M3) TIL VÆGT (TON)
Multiplicere din massefylde (m3) med 1,65
1 m3 jord vejer ca. 1,650 kg. Massefylde 16,5 kN pr m3

OMREGNE VÆGT (TON) TIL MASSEFYLDE (M3)
Multiplicere din vægt (ton) med 0,6
1 ton jord svarer til ca. 0,6 m3

Sådan omregner du areal til tons

 • Først finder du dit areal – Bredde x længde x højde
 • Dernæst multiplicere du antal m3 du er kommet frem til med 1,65

Eksempel: Du har en have hvor du gerne vil have udgravet 40 cm i en længde på 10 meter og en bredde på 5 meter. Så bliver dit areal 0,4 x 10 x 5 = 20m3. Dette multiplicere du så med vægtfylde af den type jord som skal fjernes. Typisk vil den være 1,65 ton pr. m3.  Altså vil tons i dette tilfælde være 20m3 x 1.65 = 33 tons.

Flere forskellige arealer: Har du flere forskellige arealer – eller skal du have gravet ned i forskellige dybder – så opdeler du blot dit areal i flere dele. Du finder så massefylde (m3) for hver af de enkelte områder – og til sidst, når du har massefylde for alle de forskellige arealer – så lægger du alle arealernes massefylde sammen og multiplicere med vægtfylde af den type jord som skal fjernes.

Hvad vejer træ?
Træ har en rumvægt (densitet), der fortæller hvor tungt træet er i forhold til hvor meget det fylder. Altså hvor tæt træet er pakket. Dette udtrykkes som kilo (kg) i forhold til kubikmeter (m3).

Kløvet brænde der er stablet godt sammen består af cirka 60% træ og 40% luft. Man siger at fastmassetallet er 0,60. Er træet i form af en bunke er fastmassetallet lavere fordi der er mere luft mellem træet.

En bunke træ du har stablet sammen i haven vil veje forskelligt alt efter træets art, hvor meget fugtighed, der er i træet og afhængig af hvor meget luft, der er imellem træet. Eksempelvis 1 kubikmeter (m3) helt tørt bøgetræ vejer ca. 680 kg, mens 1 kubikmeter (m3) vådt træ tørret ned vejer 580 kg.

Rumvægt for almindelige træarter:
Ask 650 kg/m3 | Bøg 680 kg/m3 | Eg 650 kg/m3 | Elm 640 kg/m3 | Kirsebær 570 kg/m3 | Pil 620 kg/m3 | Lærk 550 kg/m3 | Rødgran kg/m3 430 kg/m3 | Thuja 340 kg/m3

Fra rumfang til vægt
Kasse = højde x længde x bredde = rumfang
Cylinder = π (3,14) • diameter2 • højde = rumfang

Der kan være cirka 22 m3 jord (32-33 tons) på en lastbil med forvogn og hænger
Der kan være ca 10 ton | 6 m3 i en container, når den skal trækkes op på lad.

Lastbil vægtLasteevne

 • 2 akslede lastbil. Tilladt totalvægt 18 ton. (Cirka 10,8 m3 jord)
 • 3 akslede lastbil. Tilladt totalvægt 26 ton. (Cirka 15,6 m3 jord)
 • 4 akslede lastbil. Tilladt totalvægt 32 ton. (Cirka 19,2 m3 jord)
 • 6 aksler – Vogntog bestående af lastbil og påhængskøretøj, maks læs 50 ton
 • 7 aksler – Vogntog bestående af lastbil og påhængskøretøj, maks læs 56 ton.
 • 2 akslede påhængsvogne. Totalvægt 20 ton.
 • 3 akslede påhængsvogne. Totalvægt 24 ton.
 • 4 akslede påhængsvogne. Totalvægt 30 ton.

3 % tolerancegrænse eller maks. 1500 kg.

Optimal kørsel

Når affald og jord skal bortskaffes er væsentlig del af udgiften til selve kørslen. Derfor er det vigtigt at denne er optimeret. Hvilket blandt andet gøres ved at benytte den rigtige størrelse af lastbil og således reducere den samlede køretid.  

 • 1-32 ton  1 x kørsel, 4 akslet lastbil
 • 32-50 ton 1 x kørsel af lastvogn + trailer, 6 aksler.
 • 50-64 ton 2 x kørsel, 4 akslet lastbil.
 • 64-100 ton 2 x kørsel af lastvogn + trailer, 6 aksler.
 • 100-150 ton 3 x kørsel af lastvogn + trailer, 6 aksler.
 • 150-200 ton 4 x kørsel af lastvogn + trailer, 6 aksler.
 • 200-250 ton 5 x kørsel af lastvogn + trailer, 6 aksler.
 • 250-300 ton 6 x kørsel af lastvogn + trailer, 6 aksler.

Vogntog og kombinations muligheder

Der findes mange forskellige lastbiler og disse kan kombineres med diverse tilbehør. Først og fremmest så skelner man – foruden størrelsen, altså antal aksler på forvognen af lastbilen – mellem om en lastbil blot er en trækker (altså blot en maskine der kan trække fx en container op på et lad) eller om lastbilen (forvogn) også er udstyret med kran og således kan løste, flytte, læsse, eksempelvis jord.

Dernæst skelner man mellem hvad der hæftes bagpå. I folkemunde siger man blot trailer om alt der hæftes bagpå en lastbil og mere specifikt benyttes udtrykket Hænger om det der ligner en åben trækvogn og udtrykket Kærre om det der ligner en campingvogn. En hænger kan kendes på, at akslerne er placeret i hver sin ende. En kærre har sine aksler samlet under midten, efter samme princip som på en campingvogn. Kærren er ofte meget følsom i forhold til den vægtmæssige placering af læsset og bliver nemt enten for- eller bag-tung. En tiptrailer er en fastmonteret trailer på et lad som kan tippes.

Undertiden kan man se kombinationer hvor en trækker (altså selve forvognen) kombineres med fx to trailere/kærrer med henholdsvis to og tre aksler. Formålet er at optimere lastbil kørsel og transport internationalt ud fra såvel økonomiske som miljømæssige betragtninger.

I tvivl om noget, så kontakt os – vi hjælper gerne.