Guide: Hvad vejer jord

Muldjord er den mindst tunge jordtype, med vægt på ca. 1,4-1,5 ton pr. m3. Det skyldes at der er iblandet organisk materiale, altså planterester, som ikke er særlig tungt. I de dybere jordlag uden planterester er jorden mere lerholdig og 1 m3 ren ler har vægt på ca. 2,7 ton. Hvis du regner med at almindelig havejord vejer 1,4 – 1,9 ton pr. m3 og bruger gennemsnit på 1,65 ton pr. m3, går du ikke helt galt i byen.

  • 1 m³ sand vejer ca. 1600 kg.
  • 1 m³ grus eller perlegrus
  • 1 m³ granitskærver vejer ca. 1600 kg.
  • 1 m³ harpet muldjord vejer ca. 1500 kg. Harpet muld er helt almindelig jord, som er blevet kørt igennem et harpeanlæg og siet for rødder, grene og sten i en hvis størrelse.
  • 1 m³ højbedsmuld vejer ca. 1000 kg. Højbedsmuld er ofte en blanding af harpet muld, kompost, sand og naturgødning.
  • 1 m³ flis vejer ca. 380 kg.

OMREGNE MASSEFYLDE (M3) TIL VÆGT (TON)
Multiplicere din massefylde (m3) med 1,65
1 m3 jord vejer ca. 1,650 kg. Massefylde 16,5 kN pr m3

OMREGNE VÆGT (TON) TIL MASSEFYLDE (M3)
Multiplicere din vægt (ton) med 0,6
1 ton jord svarer til ca. 0,6 m3

Sådan omregner du areal til tons

  • Først finder du dit areal – Bredde x længde x højde
  • Dernæst multiplicere du antal m3 du er kommet frem til med 1,65

Eksempel: Du har en have hvor du gerne vil have udgravet 40 cm i en længde på 10 meter og en bredde på 5 meter. Så bliver dit areal 0,4 x 10 x 5 = 20m3. Dette multiplicere du så med vægtfylde af den type jord som skal fjernes. Typisk vil den være 1,65 ton pr. m3.  Altså vil tons i dette tilfælde være 20m3 x 1.65 = 33 tons.

Flere forskellige arealer: Har du flere forskellige arealer – eller skal du have gravet ned i forskellige dybder – så opdeler du blot dit areal i flere dele. Du finder så massefylde (m3) for hver af de enkelte områder – og til sidst, når du har massefylde for alle de forskellige arealer – så lægger du alle arealernes massefylde sammen og multiplicere med vægtfylde af den type jord som skal fjernes.

I tvivl om noget, så kontakt os – vi hjælper gerne.